MS ställverk 

Kondensatorbatteri

Belysning

 Transformatorer

 

  

LS ställverk

Centraler